Úvodní stránka
Bučovice
Dvůr Králové
Vyškovsko
Buchlov, Buchlovice
Perštejn
Slavkov
Veveří
Vyškov
Velehrad
Vranov nad Dyjí
Diapozitivy
Na dýze
Kroje


[CNW:Counter]ICQ 345712333
Bučovice
město leží na břehu Litavy pod Kalvárií. První zpráva je z roku 1322, vznikly však již ve 13. století na důležité cestě z Brna do Uher jako středisko obchodu a řemesel, snad na místě starší obce. Součastně vyrostl na kopci kalvárii malý středověký hrad, o čemž svědčí nejen název lokality Hradisko, ale i archeologické nálezy. V roce 1374 se staly městečkem. Časté střídání majitelů nevedlo k vytvoření stabilizovaného panství. To se povedlo až roku 1510 Tasovi z Ojnic. Šestnácté století je stoletím úspěšného rozvoje městečka. V okolí vyrostly četné vinice a chmelnice, bylo tu založeno 31 rybníků a pivovar, kvetla řemesla, hlavně soukenictví, hrnčířství a bednářství aj. Od středověku tu existovala židovská obec. Bučovice byly roku 1620 vypáleny Uhry a opakovaně Švédy r 1645. Renesanční zámek postaven 1567 až 1582 s arkádovým dvorem. K zámku přiléhá renesanční zahrada. Kubistická radnice od arch. Jana Siřiště.